Hướng dẫn

Hướng dẫn thanh toán

1. Thanh toán bằng thẻ Visa, Master

Trong quá trình thực hiện đặt hàng, ở phần "Hình thức thanh toán" chọn "Thanh toán bằng thẻ Visa, Master". Sau khi lựa chọn "đặt hàng", bạn sẽ được chuyển đến cổng thanh toán để thực hiện việc thanh toán.

Xem thêm >

Chính sách vận chuyển

Xem thêm >

Chính sách bảo mật

Xem thêm >