Công ty TNHH Trà Tâm Giao | Việt Cổ Trà

Địa chỉ: Số 9, ngõ 143 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy
Điện thoại: 0983681226
Email: Vietcotra@gmail.com
Website: http://vietcotra.vn