Công ty TNHH Trà Tâm Giao | Việt Cổ Trà

Địa chỉ: Số 24, ngõ 143 phố Trung Kính, Cầu giấy, Hà Nội
Hotline: 0976 367 235 | 0976 556 237
Email: Vietcotra@gmail.com
Website: http://vietcotra.vn